Μεταφορά της Πίεσης – Αρχή του Pascal

 

Απαιτούμενα όργανα

 

  1. Ορθοστάτης
  2. Οριζόντια μεταλλική ράβδος
  3. Δύο σύριγγες διαφορετικής διαμέτρου (μία λεπτή και μία πιο χονδρή)
  4. Δύο λαβίδες για να κρατούν τις σύριγγες
  5. Διαφανή ελαστικό σωλήνα που να συνδέει τις δύο σύριγγες (αλφαδολάστιχο)
  6. Χρωματισμένο νερό

 

 

 

 

 

Εκτέλεση του Πειράματος

 

Γεμίζουμε με το χρωματισμένο νερό το διαφανή ελαστικό σωλήνα και τον τοποθετούμε στις άκρες των δύο συριγγών.

Πατούμε σιγά σιγά τη χονδρή σύριγγα και παρατηρούμε την ανύψωση της λεπτής.

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία πατώντας τη λεπτή.

Παναγώτης Κατσάλας
Δάσκαλος-ΕΚΦΕ Χίου