ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

 

Απαιτούμενα όργανα

 

  1. Γυάλινο Δοχείο
  2. Κομμένο πλαστικό μπουκάλι νερού του εμπορίου
  3. Πλαστικό γάντι κουζίνας
  4. Ένα πλαστικό μπουκάλι με νερό

 

 

 

 

 

 

 

Εκτέλεση του Πειράματος

 

Βάζουμε το γάντι μέσα στο κομμένο μπουκάλι και το γεμίζουμε μέχρι επάνω με νερό.

Στερεώνουμε το γεμισμένο γάντι στο κομμένο μπουκάλι.

Παίρνουμε τη διάταξη και αδειάζουμε το νερό στο δοχείο.

Το γάντι παραμένει φουσκωμένο και μετά το άδειασμα του νερού.

 

Παναγώτης Κατσάλας
Δάσκαλος-ΕΚΦΕ Χίου