Εκτροπή καθοδικής δέσμης από μαγνητικό πεδίο

 

Απαιτούμενα όργανα


 

1. Μετασχηματιστής


2. Ανορθωτής σελινίου

 

3. Πηνίο Ruhmkorff


4.Καθοδικός σωλήνας

 

 

 

  

Εκτέλεση του Πειράματος


 

 

 


1.Τροφοδοτούμε το μετασχηματιστή 
   με τάση 8 έως 12 V


2.Λαμβάνουμε την καθοδική δέσμη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Πλησιάζουμε τον πεταλοειδή
    μαγνήτη και παρατηρούμε  

    εκτροπή  της δέσμης

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Αντιστρέφουμε την πολικότητα
    του μαγνήτη και παρατηρούμε
    εκτροπή κατά την αντίθετη
    κατεύθυνση

 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις

  1. Ποια είναι η κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις;
  2. Πώς εξηγούνται οι εκτροπές της ηλεκτρονιακής δέσμης;

 

 

Το πείραμα μπορεί να εκτελεστεί και με ραβδόμορφο μαγνήτη

 

 

Γιώργος Μουστάκας

Φυσικός

ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ