ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΑΒΔΟ

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

1.    Συναρμολογούμε τη διάταξη η οποία αποτελείται από:

1.1.  Πηνίο 300 σπειρών

1.2.  Συσκευή στασίμων κυμάτων με ράβδο.

1.3.  Πυρήνα μαλακού σιδήρου σχήματος Π.

1.4.  Ορθοστάτη με βάση.

1.5.  Διακόπτη.

1.6.  Μετασχηματιστή πολλαπλής εξόδου.

2.    Πραγματοποιούμε το πείραμα ως εξής:

2.1.  Τροφοδοτούμε το πηνίο με εναλλασσόμενη τάση 20 V ή 30V.

2.2.   Ρυθμίζομε το μήκος της μεταλικής ράβδου μέχρις ότου δημιουργηθεί στάσιμο κύμα.

  

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

 

 

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

1.    Συναρμολογούμε τη διάταξη η οποία αποτελείται από:

1.1.  Πηνίο 300 σπειρών

1.2.  Συσκευή στασίμων διαμήκων κυμάτων με ελατήριο.

1.3.  Πυρήνα μαλακού σιδήρου σχήματος Π.

1.4.  Ορθοστάτη με βάση.

1.5.  Διακόπτη.

1.6.  Μετασχηματιστή πολλαπλής εξόδου.

2.    Πραγματοποιούμε το πείραμα ως εξής:

2.1.  Τροφοδοτούμε το πηνίο με εναλλασσόμενη τάση 20 V ή 30V.

2.2.   Ρυθμίζομε το μήκος του ελατηρίου μέχρις ότου δημιουργηθεί στάσιμο κύμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Με την ίδια συσκευή μπορούμε να δημιουργήσομε στάσιμα εγκάρσια κύματα σε σπάγγο.

Καρακωνσταντής Ανδρέας
Φυσικός
ΕΚΦΕ ΧΙΟΥ