Η ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ

 

Απαιτούμενα όργανα

 

  1. Γυάλινο Δοχείο με χρωματισμένο νερό, όγκου όσο ένα γεμάτο μπουκάλι νερό του εμπορίου
  2. Ένα γεμάτο πλαστικό μπουκάλι νερό.
  3. Μανόμετρο υοειδούς σωλήνα, στο οποίο έχουμε βάλει χρωματισμένο νερό ώστε το ύψος της στάθμης να βρίσκεται στη γραμμή μηδέν.
  4.  Διαφανή πλαστικό ελαστικό σωλήνα (αλφαδολάστιχο), προσαρμοσμένο στη μία άκρη του μανομέτρου
  5. Γυάλινο Δοχείο γεμάτο με νερό
  6. Ογκομετρικός κύλινδρος χονδρός
  7. Ογκομετρικός κύλινδρος λεπτός

 

 

Εκτέλεση του Πειράματος

Γεμίζουμε όλα τα δοχεία με νερό στο ίδιο ύψος.

 

Βάζουμε τον ελαστικό σωλήνα στο γυάλινο δοχείο μέχρι το τελικό βάθος και μετράμε τη διαφορά στάθμης στο μανόμετρο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάζουμε τον ελαστικό σωλήνα στο χονδρό ογκομετρικό κύλινδρο μέχρι το τελικό βάθος και μετράμε τη διαφορά στάθμης στο μανόμετρο.

 

Συνεχίζουμε στον λεπτό ογκομετρικό σωλήνα και στο πλαστικό μπουκάλι.

 

Παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις η διαφορά στάθμης στο μανόμετρο είναι η ίδια.

 

Τέλος βάζουμε τον ελαστικό σωλήνα στο ανοιχτό γυάλινο δοχείο, που περιέχει ίδια ποσότητα νερού με το πλαστικό μπουκάλι και παρατηρούμε ότι έχουμε άλλη διαφορά στάθμης στο μανόμετρο

 

Παναγώτης Κατσάλας
Δάσκαλος-ΕΚΦΕ Χίου