ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

 

Απαιτούμενα όργανα

 

  1. Γυάλινο Δοχείο με νερό, στο οποίο έχουμε χαράξει διάφορα βάθη: την επιφάνεια του νερού, το ¼ , το 1/2  και τα ¾ του βάθους.
  2. Μανόμετρο υοειδούς σωλήνα, στο οποίο έχουμε βάλει χρωματισμένο νερό ώστε το ύψος της στάθμης να βρίσκεται στη γραμμή μηδέν.
  3. Διαφανή πλαστικό ελαστικό σωλήνα (αλφαδολάστιχο), προσαρμοσμένο στη μία άκρη του μανομέτρου

 

 

 

 

 

 

 

Εκτέλεση του Πειράματος

 

Βάζουμε τον ελαστικό σωλήνα στην πρώτη χαραγμένη γραμμή και μετρούμε τη διαφορά στάθμης στο μανόμετρο (περίπου 4,5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετακινούμε το σωλήνα στην παρακάτω γραμμή (διπλάσιο βάθος) και μετρούμε ξανά τη διαφορά στάθμης (περίπου 9)

 

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για την παρακάτω γραμμή και για το τελικό βάθος
Παναγώτης Κατσάλας
Δάσκαλος-ΕΚΦΕ Χίου