Σενάριο για την εργαστηριακή άσκηση «Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο». Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης Επιμορφωτών Β για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών Φυσικής Λυκείου

Automatic download on Twitter

Σενάριο για την εργαστηριακή άσκηση «Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο» Download Twenty-Eight Moments.

Uniform